Vakanz mam Mupp

Fir d’Leit de wëlle Vakanz mat hirem Mupp machen, hu mir eng flott Adress am Bayresche Wald, mir ware selwer och do, a wei der op de Fotoe kennt gesinn hunn d’ Muppen sech ganz wuel gefillt. Mam link kommt der direkt op hire Site : http://www.sonnleitn.de/